logo’s voor de pers

Logo’s van Amsterdam Golf mogen alleen worden gedownload als de regels in onderstaande disclaimer in acht zijn genomen.

Disclaimer: De betreffende foto’s mogen alleen rechtenvrij worden gebruikt in uitingen met informatie over en ter promotie van Amsterdam Golf. Gebruik van deze foto’s in uitingen met bedrijfs of merk gerichte commerciële doeleinden is niet toegestaan en is als zodanig juridisch beschermd.

Before you download any picture or logo from the categories below you should read the following disclaimer:

It is only allowed to use these pictures free of charge for promotional purposes benifical to the event Amsterdam Golf. Usage of these pictures for commercial purposes (brands and/or companies) is prohibited and legally protected.

Logo
AGshow logo [jpg] -> download